Oferta

Wspacie dla opiekunów osób niesamodzielnych z Gminy Skawina- wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, poradnictwo, usługi wytchnieniowe/odciążeniowe

WSZYSTKIE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW OSOBY NIESAMODZIELNEJ SĄ BEZPŁATNE.

Centrum Wsparcia Opiekunów oferuje:

Usługi odciążeniowe/wytchnieniowe:

-Usługa świadczona w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej i realizowana jest w przypadku braku możliwości opieki lub potrzeby odpoczynku opiekuna.

-Dwutygodniowy pobyt podopiecznego w Domu Seniora.


Działania informacyjno-edukacyjne:

-W placówce odbywają się szkolenia dla osób, które na co dzień opiekują się osobami niesamodzielnymi. Szkolenia poruszają różnorodną tematykę wspomagającą opiekę.


Wsparcie edukacyjno-doradcze:

CWO oferuje konsultacje:

-Lekarz Geriatra

-Pielęgniarka

-Psycholog

-Fizjoterapeuta

-Prawnik

Informacja o terminach konsultacji znajduje się w zakładce:


Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego i Ortopedycznego:

Instruktaż bezpiecznego użytkowania sprzętu udzielany jest przez specjalistę w siedzibie CWO lub miejscu zamieszkania.