Blog

Wspacie dla opiekunów osób niesamodzielnych z Gminy Skawina- wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, poradnictwo, usługi wytchnieniowe/odciążeniowe

Szkolenie pt. „Podstawowe zagadnienia w geriatrii”

W dniu 21.06.2021 r. odbyło się szkolenie pt. „Podstawowe zagadnienia w geriatrii” prowadzone przez dr n. med. Marzenę Dubiel– specjalistę chorób wewnętrznych oraz geriatrii. Szkolenie skierowane zostało dla kadr placówek oraz instytucji podejmujących działania na rzecz osób niesamodzielnych. W ramach szkolenia poruszony został problem otępienia. Na wstępie prowadzący wraz z uczestnikami w ramach otwartej dyskusji mogli wspólnie zdefiniować pojęcie geriatrii.

Uczestnicy stwierdzili, że osoby starsze często kojarzone są przez społeczeństwo z samotnością, otępieniem, zaburzeniami funkcjonowania w życiu codziennym. Podczas spotkania przez uczestników zostało zauważone, że wiek pacjenta ma ogromne znaczenie w przebiegu różnych chorób. Pacjenci w podeszłym wieku „gorzej” znoszą choroby typu: grypa, zapalenie płuc, choroby serca. Następnie poruszono główny temat wykładu- otępienie. Wraz z uczestnikami stwierdzono, że: Otępienie=Demencja

Rozpoznanie stawiane jest najczęściej w oparciu o wywiad z rodziną, historię choroby, testy oceniające funkcje poznawcze oraz przy zastosowaniu neuroobrazowania i testów krwi, które umożliwiają różnicowanie przyczyn choroby. Uczestnicy w rozmowie wymienili czynniki ryzyka oraz rodzaje i przyczyny otępień do których można zaliczyć chorobę Alzheimera, sklerozę, chorobę Parkinsona, Otępienie z ciałami Lewy’ego. Podsumowując szkolenie Prowadząca zwróciła uwagę, że otępienie jest chorobą śmiertelną, jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności wśród osób starszych oraz wiąże się z „fizycznym cierpieniem”. Jest często rozpoznawane zbyt późno.

Ze względu na bardzo duże zadowolenie uczestników szkolenia, planowane są kolejne spotkania, w ramach których poruszane będą kolejne problemy geriatryczne.

Szkolenie pt.,,Podstawowe zagadnienia w geriatrii

W dniu 8.06.2021 r. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie odbyło się szkolenie komputerowe dla Opiekunów osób niesamodzielnych. Szkolenie objęło zakres podstawowej obsługi komputera oraz zakres zagadnień ułatwiających codzienne korzystanie z komputera oraz Internetu (Bankowość internetowa, Konto e- Pacjent, Profil zaufany, Obsługa poczty elektronicznej itp.) Uczestnicy mogli nie tylko polepszyć swoje umiejętności, ale także spotkać się i wymienić doświadczeniami w opiece nad osobą niesamodzielną. 

Ze względu na duże zainteresowanie opiekunów planowane są kolejne terminy szkoleń.

Szkolenie komputerowe

Szkolenie pt.,,Emocjonalne czynniki ryzyka w relacjach z osbą z niepełnosprawnościami jak radzić sobie ze stresem

Szkolenie pt. ,,Emocjonalne czynniki ryzyka w relacjach z osobą z niepełnosprawnościami jak radzić sobie ze stresem”

W dniu 17.02.2021 r. w naszej placówce odbyło się drugie szkolenie z cyklu szkoleń, które są kierowane do kadr placówek wsparcia, nauczycieli i pedagogów. Spotkanie pt. ,,Emocjonalne czynniki ryzyka w relacjach z osobą z niepełnosprawnościami – jak radzić sobie ze stresem” poprowadziła dr Bogusława Matwijów.

Pani dr Bogusława Matwijów w czasie szkolenia zaprezentowała uczestnikom na czym polegają neurony lustrzane.

,,Jeżeli coś robimy z radością i pasją, a czynność, którą wykonujemy nie jest dla nas przykrym obowiązkiem to automatycznie nasze rezultaty wychowawcze i terapeutyczne są skuteczniejsze.

Analogicznie jeżeli coś robimy ze zmęczeniem, złością i wyrachowaniem to automatycznie nasze rezultaty nie będą efektywne mimo naszego wysiłku, pracy i czasu, który poświęcamy na budowanie pozytywnych relacji.

Ta zależność działa na każdym poziomie intelektualnym. Należy jednak podkreślić, że empatyczne kontakty z osobami z niepełnosprawnościami są jeszcze bardziej wymagające.”

Pani doktor zwróciła uwagę na to, że nasz mózg koncentruje się nie na rzeczach lecz na ludziach. Natomiast treści i zadania, które przekazujemy mają drugoplanową rolę w stosunku do relacji.

Jak radzić sobie ze stresem?

Najważniejsz to mieć świadomość tego jak funkcjonuje nasze zmęczenie i stres oraz wiedzieć co dzieje z naszym organizmem. Jeżeli wiemy, która sytuacja wywołuje u nas stres to automatycznie udaje nam się nad nim zapanować i uchronić się przed jego szkodliwym wpływem.

Ważne aby uświadomić sobie co nas stresuje i co nas relaksuje.

Należy pamiętać, że Nasz stan emocjonalny udziela się w sposób niekontrolowany i oddziałuje jako bunt i agresja. W takich sytuacjach opiekun musi skontrolować i zahamować swoje emocje.

,,Mój spokój dla agresji staje się blokadą”

Pani doktor przedstawiła również uczestnikom techniki antystresowe i relaksacyjne m.in.:

Trening relaksacyjny opracowanym przez Edmunda Jacobsona i techniki pracy nad oddechem.Ostatnio w naszej placówce odbyło się szkolenie prowadzone przez panią dr Bogusławę Matwijów. Dziś do treści spotkania odniosła się nasza PEDAGOG SPECJALNA na co dzień współpracująca z wieloma placówkami oświaty. Podkreśliła wagę wsparcia emocjonalnego dzieci z niepełnosprawnościami:

W prezentowanym podczas spotkania programie profilaktyki zdrowia psychicznego „Myślę Pozytywnie” ważnym elementem jest wsparcie emocjonalne dzieci, uczniów, podopiecznych.

Zachwiane poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa w połączeniu z izolacją są czynnikami negatywnie wpływającymi na ich dobrostan psychiczny i fizyczny prowadząc do zaburzeń zachowania i trudności w nauce. Budowanie relacji na pozytywnych emocjach, docenianie indywidualnych sukcesów dziecka, okazywanie uczuć, kreowanie sytuacji sprzyjających przeżywaniu radości skutecznie przeciwdziała czynnikom ryzyka.

„Kiedy wspierasz psychicznie swoje dziecko pojawia się efekt sprzężenia zwrotnego. Czujesz się dowartościowanym, zrozumianym człowiekiem. Rozwijasz w sobie…poczucie szczęścia”.Szkolenie pt. ,,Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w okresie pandemii a jego powrót do szkoły”

W dniu 02.12.2020 w Centrum Wsparcia Opiekunów odbyło się spotkanie z cyklu szkoleń organizowanych przez naszą placówkę. Tym razem opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu pt. „Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w okresie pandemii a jego powrót do szkoły”. Swoją wiedzę przekazała uczestnikom Prowadząca dr Bogusława Matwijów, pedagog myślenia twórczego, trener rozwoju osobistego z doświadczeniem akademickim, autorka licznych publikacji.

Rozmawialiśmy m. in. o prawidłowym odczytywaniu emocji, ich wpływie na rozwój i technikach wspomagających te pozytywne, a także o skutecznych ścieżkach nauczania i sposobach dążenia do efektywnej nauki. Uczestniczki mogły wymienić doświadczenia między sobą a także otrzymać indywidualne wsparcie Prowadzącej.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, spotkanie odbyło się w sposób bezpieczny z zachowaniem rygoru sanitarnego i odległości pomiędzy Uczestnikami.

Już niebawem odbędą się kolejne szkolenia, na które zapraszamy zainteresowanych.