O nas

Wspacie dla opiekunów osób niesamodzielnych z Gminy Skawina- wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, poradnictwo, usługi wytchnieniowe/odciążeniowe

Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej działa w ramach projektu „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina”

Realizatorem projektu jest Gmina Skawina, ul. Rynek 1. 32-050 Skawina: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina.

Samotne pokonywanie barier i przeszkód zajmuje wiele czasu i energii. Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Skawinie może spowodować, że wrócą chwile wytchnienia od codziennych obowiązków.

W tym miejscu znajdziesz wsparcie, fachowe poradnictwo i faktyczną pomoc.

Świadczenia w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej są bezpłatne.

Centrum Usług Społecznych

Wykwalifikowany personel placówki gwarantuje wysoką jakość oferowanych usług.

Realizowany projekt ma na celu wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych między innymi poprzez zapewnienie opieki zastępczej nad osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania.

W ramach projektu uruchomiona została również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego zlokalizowana w budynku Centrum Wsparcia Opiekunów (CWO) w Skawinie, ul. Rynek 24 (wejście od ul. Batorego).

Oferta wypożyczalni: 

Działania w ramach projektu zapewnią opiekunom osób niesamodzielnych z terenu Gminy Skawina możliwość udziału w spotkaniach grup samopomocowych i wsparcie specjalistów różnych dziedzin wiedzy.

Terminy konsultacji ze specjalistami w ramach projektu:

Placówka zlokalizowana w Skawinie ul. Rynek 24 ( wejście od ul. Batorego ) prowadzona jest w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 6 416 474,90 zł