O nas

Wspacie dla opiekunów osób niesamodzielnych z Gminy Skawina- wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, poradnictwo, usługi wytchnieniowe/odciążeniowe

Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej prowadzone jest przez Centrum Usług Społecznych w Skawinie w ramach okresu trwałości projektu:  „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego”
Zadanie numer 4

Realizatorem projektu jest Gmina Skawina, ul. Rynek 1. 32-050 Skawina:

Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina.

Dofinansowanie projektu z UE: 6 416 474,90 zł

Świadczenia w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej są bezpłatne.

Centrum Usług Społecznych
  • Wykwalifikowany personel placówki gwarantuje wysoką jakość oferowanych usług.
  • Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej ma na celu wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych między innymi poprzez zapewnienie opieki zastępczej nad osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania.
  • W ramach Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej działa również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego zlokalizowana w budynku Centrum Usług Społecznych w Skawinie przy ul. Rynek 24 (wejście od ul. Batorego).

Oferta wypożyczalni: 

  • Oferujemy opiekunom osób niesamodzielnych z terenu Gminy Skawina możliwość udziału w spotkaniach grup samopomocowych i wsparcie specjalistów różnych dziedzin wiedzy.

Terminy konsultacji ze specjalistami w ramach projektu: