Informacje dla pacjenta

Wspacie dla opiekunów osób niesamodzielnych z Gminy Skawina- wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, poradnictwo, usługi wytchnieniowe/odciążeniowe

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wskazówki jak ubiegać się o refunadację zakupu wyrobów medycznych.

Szczegóły świadczenia znajdą Państwo na stronie

zlecenie na wyroby medyczne

Prawa osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy z jakich świadczeń zdrowotnych bez kolejki mogą skorzystać osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Stopień niepełnosprawności

Karta parkingowa

Orzeczenie o niepełnosprawności czy legitymacja osoby niepełnosprawnej nie wystarcza do tego, aby legalnie parkować samochód na miejscu parkingowym przeznaczonym dla niepełnosprawnych. Niezbędna jest w tym celu specjalna karta parkingowa.

Kto może skorzystać? Każdy, kto ma:

-stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,

-wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej.

Kto składa dokumenty?

-osoba niepełnosprawna,

-jeden z rodziców albo opiekun prawny – jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona,

-kurator – jeśli osoba niepełnosprawna jest częściowo ubezwłasnowolniona.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć osobiście w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wnioskuje się o kartę dla osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej (wtedy taki wniosek składa prawny opiekun chorego).

Co musisz przygotować?

-orzeczenie o niepełnosprawność, wniosek o wydanie karty, dowód opłaty za wydanie karty parkingowej, aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta i upoważnienie do odbioru karty (jeśli osoba niepełnosprawna chce, żeby ktoś odebrał za nią gotową kartę).

Co zyskasz?

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych umożliwia osobie niepełnosprawnej lub tej, która ją wozi, zaparkowanie auta w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu postojowym. Dodatkowo możesz parkować na nich bezpłatnie w niektórych miastach.

Jak długo ważna jest karta?

Do zakończenia czasu, na jaki masz przyznane orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie dłużej niż 5 lat.

Posiadając ważną kartę parkingową dla niepełnosprawnych, należy ją umieścić w widocznym miejscu – najlepiej za przednią szybą auta, które ma być zaparkowane na tzw. niebieskiej kopercie. Wyeksponowane powinny być informacje o numerze karty i dacie jej ważności. Dane osobowe właściciela: jego imię, nazwisko, fotografia, znajdują się po drugiej stronie dokumentu.

Bezpłatne leki 75+

Podeszły wiek powoduje wiele dolegliwości i chorób, a te zażywania lekarstw. Leki dla seniorów, choć drogie, w wielu przypadkach są refundowane.

Kto może skorzystać z bezpłatnych leków?

-Osoby, które ukończyły 75 lat – liczy się dzień urodzin.

Kiedy możesz skorzystać z usługi?

-Jeśli masz minimum 75 lat,

-przyjmujesz leki z listy bezpłatnych lekarstw zgodnie ze wskazaniami, które obejmuje refundacja,

-na recepcie jest litera S.

PAMIĘTAJ!

Na recepcie musi pojawić się litera S w polu „kod uprawnień dodatkowych”. Jeśli jej nie ma – nie dostaniesz leku za darmo! Farmaceuta nie może jej dopisać.

Co musisz zrobić:

1. Idź do lekarza lub pielęgniarki POZ

2. Odbierz receptę na leki z wykazu bezpłatnych leków

3. Idź po lekarstwa do apteki

Które leki są bezpłatne?

Listę bezpłatnych leków znajdziesz:

-na stronie www.75plus.mz.gov.pl

-na stronie Ministerstwa Zdrowia

Kto może wystawić receptę na bezpłatne leki?

-lekarz POZ,

-pielęgniarka POZ,

-lekarz, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawia receptę dla siebie i dla rodziny.

Co możesz zrobić, jeśli leki przepisuje ci lekarz specjalista?

Jeśli lekarz specjalista przepisuje ci leki z wykazu bezpłatnych leków (zgodnie ze wskazaniami, które obejmuje refundacja), poproś go o zaświadczenie dla lekarza POZ. Na tej podstawie lekarz POZ będzie mógł Ci wystawiać przez określony czas recepty na bezpłatne leki.