Wypożyczalnia książek

Wspacie dla opiekunów osób niesamodzielnych z Gminy Skawina- wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, poradnictwo, usługi wytchnieniowe/odciążeniowe

Wypożyczalnia książek specjalistycznych

Wypożyczalnia zlokalizowana jest w placówce Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej (CWO) w Skawinie, ul. Ks. J. Popiełuszki 17.

Wypożyczalnia zapewnia opiekunom nieodpłatne wypożyczenie książek tematycznych, które wpłyną na podniesienie jakości sprawowanej opieki nad osobami niesamodzielnymi.


Amal Mattu, William Brady

Wydawca: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

„Doktorzy Mattu i Brady stworzyli podręcznik na temat EKG, który ułatwia samodzielną naukę zarówno podstawowej, jak i złożonej interpretacji elektrokardiogramów. Obaj autorzy wiedzą, że interpretacja EKG wymaga wiedzy, analizy i doświadczenia. Znają zasadę oczy nie widzą, czego nie zna umysł. W celu osiągnięcia zamierzonego planu nauczenia analizy EKG, autorzy podzielili podręcznik na dwie części. W części I zamieszczono zapisy EKG stanowiące, według określenia samych autorów, chleb powszedni medycyny ratunkowej. Te przykłady tworzą podstawową wiedzę, niezbędną do właściwej oceny wyniku badania elektrokardiograficznego. Z części II można nauczyć się, jak interpretować bardziej subtelne nieprawidłowości EKG, co następnie, po okresie doskonalenia, pozwala stać się ekspertem z tego zakresu.”


Elisabeth Kubler-Ross

Wydawca: Media Rodzina

„Rozmowy o śmierci i umieraniu” to klasyczna pozycja literatury tanatologicznej, zaliczana do najbardziej ważkich dzieł psychologicznych XX wieku. Książka zawiera rozmowy autorki przeprowadzone w jednym ze szpitali w Chicago ze śmiertelnie chorymi, którzy dzielą się swoimi obawami, troskami, nadziejami i oczekiwaniami dotyczącymi zachowania rodziny, duchownych i personelu szpitalnego. „Rozmowy o śmierci i umieraniu” mogą pomóc nam stawić czoło, profesjonalnie i osobiście, końcowemu etapowi ludzkiego życia. Uświadamiają także, jak ważną rolę może odegrać każdy z nas, towarzysząc umierającemu.


Anna Koper, Krzysztof Jan Koper

Wydawca: PZWL

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową i opieka interdyscyplinarna” to  nowoczesne kompendium wiedzy dotyczące profesjonalnej opieki nad pacjentem z rozpoznaną chorobą nowotworową.

Publikacja została opracowana we współpracy ze specjalistami z zakresu pielęgniarstwa onkologicznego, chirurgicznego, operacyjnego, anestezjologicznego i epidemiologicznego, a także przy współudziale lekarzy, farmaceuty, rehabilitanta, psychologa klinicznego, dietetyka i pracownika socjalnego.

W części pierwszej „Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową” omówiono przykładowe problemy pielęgnacyjne/diagnozy pielęgniarskie dotyczące dorosłych chorych hospitalizowanych na różnych oddziałach szpitalnych.

W części drugiej „Opieka interdyscyplinarna” przedstawiono zagadnienia obejmujące różne aspekty farmakoterapii, m.in. suplementy diety, odrębności farmakoterapii u pacjentów z chorobami nowotworowymi w starszym wieku, bezpieczeństwo farmakoterapii w przypadku dzielenia leków doustnych, interakcje lekowe i działania niepożądane leczenia przeciwnowotworowego. Uwzględniono także problemy żywieniowe pacjentów onkologicznych, zadania psychologa klinicznego, opiekę stomatologiczną w trakcie i po zakończeniu terapii onkologicznej oraz zakres pomocy udzielanej przez pracownika socjalnego.


Pauline Boss

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Znakomity i bardzo potrzebny poradnik przedstawiający sprawdzone strategie radzenia sobie z przewlekłym stresem i żalem. Pauline Boss wskazuje, jak zachować odporność podczas sprawowania opieki nad osobą cierpiącą na demencję. Niesie otuchę ludziom doznającym „niejednoznacznej straty”, kiedy chory jest obecny fizycznie, ale nieobecny psychicznie. Książka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy zajmują się osobami z demencją: opiekunów, członków rodzin, przyjaciół, sąsiadów, a także i specjalistów. Opracowanie napisane zrozumiałym, przystępnym językiem jest oparte na solidnych badaniach i licznych doświadczeniach zdobytych w trakcie pracy klinicznej.


Mariola Czarnowska, Anna Lipa, Paulina Wójcik-Topór

Wydawca: WiR

Ćwiczenia operacji myślowych są przeznaczone dla osób, które mają trudności z przetwarzaniem i porządkowaniem informacji. Są polecane dla dorosłych i młodzieży szkolnej z zaburzeniami komunikacji językowej, występującej w wyniku:

-afazji,

-zespołów otępiennych,

-choroby Alzheimera,

-dysleksji,

-obniżonej sprawności intelektualnej,

-niedosłuchu.

Zamieszczone zadania dotyczą:

-aktualizacji słownictwa,

-pamięci operacyjnej,

-kategoryzacji, analizy i syntezy literowej, sylabowej, wyrazowej, zdaniowej,

-pisania i czytania.


Stefan G.Hofmann

Wydawca: GWP

Lęk jest powszechnie doświadczaną emocją, która działa niczym system alarmowy w naszym ciele. Pomaga nam unikać sytuacji zagrażających życiu i pobudza nas, byśmy przygotowali się na niebezpieczeństwo. Zdarza się jednak, że przejmuje kontrolę nad naszym życiem, zaburzając nasze funkcjonowanie i powodując stres niewspółmierny do okoliczności. Zamartwiamy się tym, co może się zdarzyć, lub w nieskończoność rozpamiętujemy przeszłe wydarzenia. Aby poradzić sobie z trudnymi emocjami, zazwyczaj zaczynamy unikać sytuacji, które je wywołują. To przynosi szybką ulgę, ale na dłuższą metę utrudnia nam osiąganie zamierzonych celów, wzmacnia lęk i nie pozwala dostrzec, że nasze obawy są nierealistyczne. Pojawić się też mogą nieprzyjemne doznania fizyczne: ból głowy, nudności, uczucie zmęczenia, a także kłopoty ze snem, z koncentracją i podejmowaniem decyzji oraz nerwowość, drażliwość i poczucie, że jest się na skraju wytrzymałości. Lęk i zamartwianie się wywołują wiele cierpienia, przeszkadzając w odczuwaniu spełnienia i szczęścia w życiu. Niniejszy poradnik zawiera oparte na dowodach naukowych strategie radzenia sobie z lękiem i zamartwianiem się, które wykorzystują elementy terapii poznawczo-behawioralnej i techniki uważności.

Dowiesz się z niego, w jaki sposób myśli, zachowania i doznania fizyczne tworzą błędne koło lęku, które sprawia, że czujemy się jak w pułapce.

Znajdziesz tu skuteczne ćwiczenia z zakresu uważnej świadomości zakotwiczające w bieżącej chwili, a także narzędzia, dzięki którym powstrzymasz zachowania unikowe i zmierzysz się z własnymi obawami. Co najważniejsze, odkryjesz, co wywołuje u ciebie lęk, i poznasz rozwiązania dopasowane do twoich potrzeb. Postępując zgodnie z podanymi wskazówkami, będziesz w stanie zmienić swój umysł, a tym samym całe swoje życie. Lęk przestanie mieć nad tobą kontrolę i zaczniesz żyć tak, jak pragniesz.

Dzięki zamieszczonym w książce przykładom i praktycznym ćwiczeniom dowiesz się, jak:

• zaprzestać unikania i stawiać czoło sytuacjom, które budzą w tobie lęk,

• rozpoznać i zmienić negatywne wzorce myślenia,

• poradzić sobie z doznaniami fizycznymi, które towarzyszą lękowi,

• zdystansować się od pełnych niepokoju myśli,

• rozpoznać i zmienić zachowania, które podtrzymują lęk,

• realizować to, na czym najbardziej ci zależy, mimo obaw i niepewności.


Barbara Jakimowicz-Klein

Wydawca: Wydawnictwo Rea-Sj

Chorobę Alzheimera można spowolnić i kontrolować, odpowiednio wcześnie postawiona diagnoza może zapobiec tragedii. Każdemu z nas zdarza się zapomnieć kluczy, zapodziać gdzieś ważne dokumenty, ale czy to pierwsze ostrzeżenie wysłane przez chorobę, mówiące, że w mózgu i psychice zachodzą nieodwracalne zmiany, czy zwyczajne roztargnienie lub proces starzenia, bardzo trudno stwierdzić. A im wcześniej to wiemy, tym lepiej. Poradnik pozwala na zorientowanie się i ocenę objawów, a także przedstawia profilaktykę choroby. Autorka dokładnie przedstawia kolejne etapy zmian, sposoby współpracy z chorym, nie pozwalające, by choroba czyniła szybkie postępy. Poradnik zawiera również dokładnie wskazówki jak pielęgnować osoby leżące i postępować z osobami chorymi na choroby otępienne przy daleko idących zaburzeniach zachowania. Podaje też rady, jak pomóc sobie samemu, gdy znajdziemy się w roli opiekuna, a ogarnia nas poczucie beznadziejności i bezradności. Zawiera porady prawne w rodzaju, gdzie się zwrócić po zasiłek, dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego i jakiego rodzaju inne świadczenia przysługują opiekunowi.


Barbara K. Lipska

Wydawca: Wydawnictwo Agora

Czy mózg dotknięty chorobą może się sam uzdrowić?

Doktor Barbarze Lipskiej ten cud się przydarzył.

Wybitna neurolożka, specjalistka od chorób psychicznych, Polka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, dowiaduje się, że ma raka mózgu. Choroba rozwija się błyskawicznie. Objawy przypominają schizofrenię i demencję Wydaje się, że nie ma nadziei dla doktor Lipskiej, która nagle traci kontakt z rzeczywistością. Ale jej pamięć rejestruje wszystko, co wyprawia jej mózg w okresie choroby. To unikalne doświadczenie: oto wybitna badaczka doświadcza szaleństwa, a jednocześnie jest w stanie zaobserwować, na czym ono polega. Po powrocie do zdrowia tworzy niezwykły zapis podróży do źródeł całkiem odmiennych stanów świadomości.

Poruszająca historia doktor Lipskiej jest opowieścią o tym, jak choroba psychiczna zmienia człowieka, jak wpływa na jego osobowość i jak rodzi teorie spiskowe, ale tez o tym, jakich przykładów człowieczeństwa nie jest w stanie dotknąć ani zniszczyć.


Łukasz Święcicki

Wydawca: Edra Urban & Partner

Celem tej książki jest przedstawienie serii przypadków kazuistycznych (czyli opisów realnie istniejących pacjentów), obejmujących zaburzenia afektywne i problemy z nimi związane. Zaburzenia afektywne graniczą lub częściowo nakładają się na zaburzenia schizofreniczne, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe (nerwice), a nawet uzależnienia (to znaczy, że ich odróżnienie od wymienionej grupy zaburzeń może być trudne lub bardzo trudne). Ostateczne ustalenie granic między zaburzeniami nie jest możliwe i dlatego mówi się, że rozpoznanie w psychiatrii ma charakter probabilistyczny. Można jednak próbować wskazać, co jest czym. I takie sytuacje chciałbym pokazać.


Adam Rosławski

Wydawca: PZWL

Autor podkreśla znaczenie aktywności ruchowej w leczeniu chorób reumatycznych. Dzięki systematycznie wykonywanym ćwiczeniom leczniczym (ogólne, rozluźniające, izometryczne, oddechowe) można zwiększyć ogólną sprawność organizmu i zahamować postęp choroby. Autor uczy poprawności ich wykonywania za pomocą czytelnych, schematycznych rysunków.


Judes Poirier, Serge Gauthier

Wydawca: Wydawnictwo Oświatowe Delta

Autorami publikacji są dwaj światowej sławy specjaliści. Dziś ta przypadłość, w związku ze starzeniem się społeczeństw, przybiera skalę epidemiczną. Szacuje się, że na świecie żyje 40 milionów chorych, a na przestrzeni jednego pokolenia liczba ta może sięgnąć 80 milionów.

W książce omówiono wszystkie aspekty choroby, a w szczególności zdiagnozowanie, czynniki ryzyka, etapy rozwoju, kwestie prawne i dotyczące rodziny.

Książka adresowana jest głównie do opiekunów i bliskich osób dotkniętych chorobą, ale także do tych, którzy po prostu chcą wiedzieć więcej na ten temat.


Emilia Chojnowska-Depczyńska

Wydawca: Wydawnictwo Literat  

Poradnik dla osób powyżej 50 roku życia zawiera łatwe ćwiczenia do wykonania w domu, zalecenia, przeciwwskazania, a także m.in. charakterystykę najczęstszych chorób osób starszych.


Książka pt.: ,,Pielęgniarstwo Rodzinne i opieka środowiskowa"

Katarzyna Kocka, Ludmiła Marcinowicz, Barbara Ślusarska

Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Książka Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa pod redakcją naukową Barbary Ślusarskiej, Ludmiły Marcinowicz i Katarzyny Kockiej w sposób kompleksowy wypełnia dotychczasową niszę na rynku wydawniczym z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego.

Opracowanie zostało przygotowane przez zespół ekspertów z ośrodków akademickich, ale równocześnie praktyków modulujących codzienną opiekę nad pacjentem, również w zakresie promocji zdrowia, prewencji chorób przewlekłych i opieki środowiskowo-rodzinnej. Redaktorzy naukowi wraz z autorami w sposób logiczny i uporządkowany w jednolity schemat na poziomie bardzo przystępnym dokonali przeglądu aktualnych informacji z zakresu medycyny rodzinnej, pielęgniarstwa rodzinnego, epidemiologii, odżywiania, uzależnień, czynników środowiskowych, dobrostanu psychicznego, starzenia się, zdrowia kobiet, mężczyzn i dzieci. Wskazali także rolę medycyny rodzinnej i pielęgniarstwa rodzinnego w holistycznej opiece nad pacjentem.


Książka pt.: ,,Opieka paliatywna"

Dominik Krzyżanowski, Elżbieta Krajewska-Kułak, Mateusz Cybulski, Tomasz Dzierżanowski

Wydawca: Difin

Pacjent z chorobą nieuleczalną wymaga szczególnego, indywidualnego sposobu opiekowania się nim, aby utrzymać go czynnym tak długo, jak tylko to możliwe, uwzględniając preferencje i wolę chorego oraz jego rodziny. Pacjenci w schyłkowym okresie choroby zwykle pozostają pod opieką lekarza rodzinnego, w tym coraz częściej pod specjalistyczną opieką zespołów opieki paliatywnej i w większości wolą umierać w domu. Opieka lekarza rodzinnego powinna więc polegać nie tylko na pomocy czysto medycznej, ale także na działaniach niemedycznych, jak np. poświęcenie choremu więcej czasu na rozmowę, codzienne wspieranie go i otoczenie opieką psychologiczną. Tę ostatnią powinni zostać także objęci członkowie rodzin chorych. Poradnik, którego autorzy mają długoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami przewlekle chorymi, jest cennym, usystematyzowanym źródłem podstawowej wiedzy nie tylko dla lekarzy rodzinnych, rodzin pacjentów, studentów kierunków medycznych, ale także innych przedstawicieli zawodów medycznych.

Książka zawiera druki dokumentów, rozporządzenia, linki, informacje, źródła do pozyskania filmów instruktażowych dotyczących opieki nad chorym w domu oraz pełne wersje skal niezbędnych w ocenie ogólnego stanu sprawności chorego oraz jakości życia chorych i nasilenia objawów.


Książka pt.:,, Opieka nad osobami starszymi - przewodnik dla zespołu terapeutycznego"

Elżbieta Krajewska-Kułak, Mateusz Cybulski

Wydawca: PZWL

Publikacja stanowi kompendium wiedzy geriatryczno-gerontologicznej. Jest szczegółowym i wielodziedzinowym opracowaniem zbiorowym, ujmującym w jedną całość najważniejsze problemy dotyczące populacji osób starszych. Charakteryzuje się holistycznym ujęciem problemu starzenia się społeczeństwa.

Autorami publikacji są wybitni eksperci w swoich dziedzinach – autorytety naukowe zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Książka adresowana jest do osób, które w swojej pracy mają styczność z osobami starszymi –  do lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, specjalistów zdrowia publicznego, opiekunów osób starszych. Będzie również przydatna dla studentów kierunków medycznych, psychologicznych i społecznych, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych czy uczestników różnego rodzaju kursów, szkoleń oraz warsztatów.


Książka pt.:,,Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne"

Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska

Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Opieka nad pacjentami w starszym wieku powinna mieć charakter holistyczny, tzn. uwzględniać wszystkie potrzeby zdrowotne. Warunkiem spełnienia tych oczekiwań jest specjalistyczne przygotowanie wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej. Wiedza fachowa pozwala na prawidłową diagnozę, wcześniejsze wdrożenie właściwych metod postępowania oraz na monitorowanie przebiegu terapii.

W II wydaniu tego cenionego podręcznika Autorzy przekazują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie geriatrii oraz współczesne rozwiązania w opiece geriatrycznej, a także dzielą się doświadczeniami zdobytymi w codziennej pracy z pacjentami w starszym wieku.

Podręcznik adresowany jest do studentów pielęgniarstwa wyższych uczelni medycznych. Z pewnością będzie również niezwykle pomocny w codziennej pracy pielęgniarek sprawujących opiekę nad osobami starszymi, zarówno w środowisku domowym, jak i w domach pomocy społecznej czy zakładach opieki leczniczej.


Książka pt.: ,,Depresja- wieku podeszłego"

Jill Manthorpe, Steve Iliffe

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Autorzy omawiają problem depresji w kontekście otępienia, lęku i psychozy, podkreślają jednak odrębność tych zaburzeń. Opisują różne postacie depresji oraz rozmaite stopnie jej nasilenia, a także powiązania, jakie istnieją między depresją a samouszkodzeniami i samobójstwem. Przedstawiają nie tylko informacje z zakresu medycyny niezbędne do identyfikacji objawów depresji, postawienia prawidłowej diagnozy oraz wyboru optymalnego leczenia – wsparcia społecznego, psychoterapii lub farmakoterapii. Psychospołeczne podejście do tego zaburzenia pozwala lepiej zrozumieć jego nasilenie i złożoność oraz uwarunkowania społeczne.

Liczne przykłady zaczerpnięte z praktyki i opatrzone komentarzami czynią tę książkę przystępnym źródłem informacji dla pracowników opieki zdrowotnej i społecznej pracujących ze starszymi ludźmi chorymi na depresję, ich opiekunami i rodzinami.


Książka pt.:,, Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESDM)"

Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara

Wydawnictwo:  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Najnowsze badania dowodzą, jak ważna jest pomoc rodziców w przypadku terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Niniejszy podręcznik, stworzony na podstawie przełomowego programu wczesnej interwencji, dostarcza praktycznych strategii, z których możesz korzystać każdego dnia. Niemal wszystkie małe dzieci – również te z ASD – mają niezwykłą zdolność uczenia się. Dr Sally Rogers, Geraldine Dawson i Laurie Vismara podpowiadają, jak wykorzystać codzienne czynności, na przykład jedzenie śniadania czy kąpiel, do kształcenia podstawowych umiejętności rozwojowych. Ucząc się zabawy, komunikowania się i koncentracji, dzieci mają przy okazji wiele radości i frajdy, rodzice zaś mogą z satysfakcją obserwować czynione przez nie postępy. Zadbaj o dobry wczesny start – dostarcz swojemu dziecku narzędzi potrzebnych do poznawania świata i cieszenia się nim.


Książka pt.: ,,Autyzm a wczesna interwencja. Rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi

Ball James

Wydawca:  Wydawnictwo Harmonia

,,Wczesna interwencja może radykalnie odmienić los dziecka i poprawić jakość nie tylko jego życia, ale także całej jego rodzi­ny. Tak ogromny bywa jej wpływ. Jeśli od najwcześniejszych lat życia dziecka zaczniemy kłaść solidne fundamenty pod przyszłe procesy uczenia się, to zwiększymy jego szanse na odniesienie sukcesu w wieku dorosłym. Niestety często dzieje się tak, że po przeprowadzeniu diagnozy dziecka rodzice zostają z nią sami, pozbawieni istotnych informacji poruszają się po omacku, nie wiedząc, od czego zacząć. Niniejsza książka będzie światełkiem, które wskaże wam drogę i rozjaśni mrok tych pierwszych, często przerażających chwil.” z przedmowy dr Temple Grandin


Książka pt.: ,,Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Bouras Nick, Holt Geraldine

Wydawca:  Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner

Publikacja przeznaczona dla psychiatrów, psychologów, terapeutów, neurologów, pracowników socjalnych, menedżerów służby zdrowia, pielęgniarek oraz wszystkich osób zainteresowanych problemem niepełnosprawności intelektualnej.

Książka zawiera:

– charakterystykę najczęstszych zaburzeń występujących u osób niepełnosprawnych intelektualnie (m.in. depresji, zaburzeń lękowych i adaptacyjnych, schizofrenii i zaburzeń pokrewnych),

– omówienie symptomatologii zaburzeń psychicznych w grupie osób niepełnosprawnych intelektualnie,

– opis możliwości trafnego diagnozowania zaburzeń psychicznych oraz zasad właściwego leczenia farmakologicznego, interwencji terapeutycznych i psychospołecznych,

– skale diagnostyczne niezbędne do obiektywnej oceny psychopatologii towarzyszącej niepełnosprawności intelektualnej,

– aktualną, uznaną i promowaną na świecie nomenklaturę,

– wiele praktycznych rad i wskazówek pomocnych w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.


Książka pt.: ,,Jeść zdrowiej i żyć dłużej. Żywienie osób w starszym wieku."

Karol Okrasa

Wydawca: Lidl, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Seniorzy to grupa, dla której kwestie prawidłowego odżywiania są szczególnie ważne, a jednocześnie rzadko w odniesieniu do niej poruszane. Zmiana nawyków żywieniowych osób w tym wieku jest niełatwa, ale konieczna. Według badań blisko 70% chorób, na które cierpią osoby starsze, jest wynikiem złego odżywiania.

„Zawarte w książce porady i przepisy oparte są na Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla osób w wieku starszym, która została opracowana przez Instytut Żywności i Żywienia w 2017 r. na podstawie najbardziej aktualnych zaleceń WHO. Podstawą piramidy jest oczywiście ruch, odpowiednie nawodnienie oraz właściwa ilość warzyw i owoców. To prosty przepis na dłuższe życie! Dzięki współpracy z Lidlem możemy szerzyć tę wiedzę” – zaznacza prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, dyrektor Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.


Książka pt.:,,Rozwinąć skrzydła"

Grzegorz Polok

Wydawca: KAGA-DRUK

Tym, którzy nie poznali pełni radości czasu dzieciństwa i dorastania.

Około 40 proc. dorosłych Polaków można zaliczyć do grupy dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Do tego dochodzi kilkanaście procent mających podobne objawy jak żyjący w rodzinach z problemem alkoholowym, tyle że wywołał je rozwód bądź brak ojca lub matki. Zresztą tu nie można operować tylko procentami, to za każdym razem inne doświadczenie, wielka tajemnica cierpienia…


Książka ,,Przewlekle chory w domu. Poradnik  dla rodzin i opiekunów"

Piotr Krakowiak, Dominik Krzyżanowski i Aleksandra Modlińska

Wydawca: Fundacja Hospicyjna

Przewlekła choroba może dotknąć człowieka nagle na skutek nieoczekiwanego zdarzenia lub w konsekwencji naturalnego procesu starzenia. Ponadto, współcześnie żyjemy dłużej niż poprzednie pokolenia, dlatego coraz więcej osób wymaga opieki, a pomoc instytucjonalna często nie jest w stanie jej zapewnić. Zmiany w służbie zdrowia, kosztowne i coraz krótsze hospitalizacje oraz procedury medyczne powodują, że ciężar opieki długoterminowej oraz paliatywno-hospicyjnej przenosi się do domów chorych osób i spada na rodziny oraz bliskich. Właściwa opieka domowa wymaga zmiany dotychczasowych celów i zadań, wymusza inną organizację dotychczasowego życia i wypracowanie odpowiedniego modelu wsparcia. Jest to trudne wyzwanie, lecz jednocześnie trzeba pamiętać, że czas przewlekłej choroby oraz okres poprzedzający śmierć mogą się okazać niezwykle ważne, spowodować głęboką przemianę chorej osoby, wzajemnych relacji z bliskimi i stać się źródłem silnych przeżyć dla otoczenia.

Celem tej publikacji jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat medycznych aspektów opieki: dotyczących choroby, leków, pielęgnacji, rehabilitacji i sposobu żywienia, oraz aspektów pozamedycznych: opieki psychologicznej, socjalnej i duchowo-religijnej.

Poradnik odpowiada na pytania: na czym polega choroba, na co zwrócić szczególną uwagę, w jaki sposób najlepiej zorganizować opiekę i jak wykorzystać istniejące formy opieki, jakie potrzeby ma chory, jak ocenić własne możliwości, jak towarzyszyć choremu, do kogo zwrócić się o pomoc. Zawarte informacje są bogato ilustrowane zdjęciami i filmem szkoleniowym. Autorzy starali się przekazać informacje praktyczne związane z codzienną opieką oraz pomóc zrozumieć istotę psycho-biologiczną cierpiącego człowieka i jego bliskich.

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do rodzin i najbliższych opiekunów chorych, ale także określa zadania i kompetencje wszystkich pozostałych osób pomagających. Pozwala uwierzyć, że można zapewnić właściwą opiekę i jakość życia zmagającym się z chorobą. Jest to niezbędna lektura dla każdej osoby opiekującej się przewlekle i ciężko chorym w domu, ważna pozycja dla pomagających i studiujących tę sztukę we wszystkich jej aspektach.


Książka ,,Przewlekle chory w domu. "

Piotr Krakowiak, Dominik Krzyżanowski i Aleksandra Modlińska

Wydawca: Fundacja Lubię Pomagać

Przewlekła choroba może dotknąć człowieka nagle na skutek nieoczekiwanego zdarzenia lub w konsekwencji naturalnego procesu starzenia. Ponadto, współcześnie żyjemy dłużej niż poprzednie pokolenia, dlatego coraz więcej osób wymaga opieki, a pomoc instytucjonalna często nie jest w stanie jej zapewnić. Zmiany w służbie zdrowia, kosztowne i coraz krótsze hospitalizacje oraz procedury medyczne powodują, że ciężar opieki długoterminowej oraz paliatywno-hospicyjnej przenosi się do domów chorych osób i spada na rodziny oraz bliskich. Właściwa opieka domowa wymaga zmiany dotychczasowych celów i zadań, wymusza inną organizację dotychczasowego życia i wypracowanie odpowiedniego modelu wsparcia. Jest to trudne wyzwanie, jednak trzeba pamiętać, że czas przewlekłej choroby może być okresem wzmocnienia wzajemnych relacji chorego z bliskimi i stać się źródłem silnych przeżyć dla otoczenia.

Celem tej publikacji jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat medycznych aspektów opieki: dotyczących choroby, leków, pielęgnacji, rehabilitacji i sposobu żywienia, oraz aspektów pozamedycznych: opieki psychologicznej, socjalnej i duchowo-religijnej.

Poradnik odpowiada między innymi na pytania: na czym polega choroba, na co zwrócić szczególną uwagę, w jaki sposób najlepiej zorganizować opiekę, jakie potrzeby ma chory, jak mu towarzyszyć i do kogo zwrócić się o pomoc. Zawarte informacje są bogato ilustrowane zdjęciami i filmem szkoleniowym. Autorzy starali się przekazać informacje praktyczne związane z codzienną opieką oraz pomóc zrozumieć cierpiącego człowieka i jego bliskich.  


Książka pt.: Parkinson - Poradnik dla pacjentów i ich bliskich"

Iwona Schymalla

Wydawca: Agora

Wolniej działasz. Opuszcza cię dobry nastrój. Z czasem tracisz samodzielność. Coraz więcej czasu i energii pochłania zajmowanie się chorobą. Bo parkinson jest wymagający. Nie tylko wobec pacjentów, także ich bliscy codziennie odczuwają skutki choroby.

Leczenie choroby Parkinsona zaczyna się dopiero, gdy już jest mocno widoczna. Trzeba opanować jej postęp i minimalizować straty. Utrzymanie sprawności, samodzielności, snu, spokoju, kontaktu z bliskimi, wymaga ogromnego wysiłku. Neurolog, psychiatra, neurochirurg, fizjoterapeuta, psycholog… Nowoczesne leczenie jest współdziałaniem wielu specjalistów.

Takie kompleksowe podejście to konieczności, bo choroba Parkinsona zaburza funkcjonowanie człowieka na wiele różnych sposobów. Ale ta konieczność w polskich warunkach jest niestety rzadkością, luksusem. Dlatego w imieniu pacjentów i ich bliskich pytania specjalistom zadała Iwona Schymalla, dziennikarka od lat zajmująca się zdrowiem, Tak powstał przewodnik po chorobie, której przyczyn medycyna wciąż szuka.


Książka pt.: Udar - Poradnik dla pacjentów i ich bliskich"

Opracowanie zbiorowe

Wydawca: Agora

Średnio co 8 minut ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. To około 70 tys. Udarów rocznie.

Udar – często bez zapowiedzi, w sposób gwałtowny – wywraca dotychczasowy porządek życia. Może w jednej chwili odebrać niemal wszystko – sprawność, samodzielność, możliwość komunikowania się ze światem, może uszkodzić wzrok, słuch…

Przewodnik po „chorowaniu” i „zdrowieniu” kierowany do pacjentów i ich bliskich. Wybitni polscy specjaliści – neurolodzy, kardiolodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, psycholodzy, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dają bezcenne praktyczne wskazówki, które pomagają w walce o zdrowie.


Książka pt.: ,,Człowiek na bakterie"

Margit Kossobudzka

Wydawca: Agora

Jesteś maszyną na bakterie. Naucz się czerpać z tego korzyści i ciesz się energią płynącą z brzucha.

Wiedzą, kiedy pierwszy raz się całowaliśmy i jak często korzystamy ze zmywarki. Biliony bakterii, grzybów i wirusów –  2kg mieszkańców, których każdy z nas ze sobą nosi. Są na każdym kawałku naszego ciała, a największą metropolię zbudowały w naszych jelitach. Uczeni uważają, że to najbogatszy ekosystem na Ziemi! Tak – jest w nas, a nie w Puszczy Amazońskiej. Lista zadań, które naukowcy przypisują żyjącym w nas mikroorganizmom, nieustannie się wydłuża. Niektórzy twierdzą nawet, że człowiek nie do końca decyduje o tym, kim jest i co robi. Armia mikroorganizmów też ma swoje zadane i potrafi na nas wpływać.

To mogą być przesadzone oceny, ale prawdą jest, że bez tych niewidocznych gołym okiem przyjaciół byśmy zginęli. Jeśli nasze bakterie, chorują”, choruje też nasze ciało. Bez dobrych mikrobów nie uda nam się uniknąć najczęstszych chorób, poradzić sobie ze skutkami stresu ani nawet schudnąć.


Książka pt.: Orzecznictwo rentowe - Ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii

Tomasz Zyss

Wydawca: Wydawnictwo medyczne

Niniejsza książka jest pierwszym w Polsce opracowaniem monograficznym, poświęconym problemom rentowego orzecznictwa lekarskiego. Autor dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym, omawiając ogólne i szczegółowe zasady, dla których możliwe jest przyjęcie określonego stanowiska orzeczniczego. Wiele miejsca poświęca zwłaszcza zagadnieniom związanym z orzekaniem w zakresie psychiatrii.

Książka zawiera bogate dane kazuistyczne, obrazujące poruszane w niej problemy. Przeprowadzona analiza orzecznictwa stanowi ciekawy i praktycznie bardzo przydatny materiał naukowy. Może być on wykorzystywany przy szkoleniu i praktyce orzeczniczej, zarówno przez biegłych lekarzy, sędziów orzekających w zakresie spraw z ubezpieczenia społecznego, jak również przez występujących w tych sprawach pełnomocników.

…ze wstępu SSO mgr Grażyny Palmirskiej i SSO mgr Lilianny Michaldo

– Problemy etyczne orzekania rentowego

– Ramy prawne orzekania

– Szczegółowe wytyczne orzecznicze

– Doświadczenia i przykłady praktyczne

– Orzekanie o tzw. rencie wojennej

– Rentowe i pozarentowe orzecznictwo

– psychiatryczne u dzieci i młodzieży

Dr n. med. Tomasz Zyss jest specjalistą z zakresu psychiatrii, członkiem Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz biegłym psychiatrą Sądu Okręgowego w Krakowie.


Książka pt.: ,,Medycyna wieku młodzieńczego- Zaburzenia i choroby nabyte, metody prewencji"

Maria Rybakowa

Wydawca: Wydawnictwo Medyczne

W tomie drugim Medycyny Wieku Młodzieńczego specjalną uwagę poświęcono zaburzeniom psychospołecznym w okresie „przed-dorosłości” oraz metodom zapobiegania tymże zaburzeniom. Książka proponuje konkretne, wypróbowane już w wielu krajach, metody zapobiegawcze. Dla zminimalizowania skutków zaburzeń psychospołecznych, celowe wydaje się szkolenie lekarzy, zwłaszcza lekarzy rodzinnych i pierwszego kontaktu w tym zakresie, jak również rozszerzenie ich działalności na prewencyjną metodę młodzieżową. Kilka rozdziałów poświecono częstym, nabytym jeszcze w wieku dziecięcym zaburzeniom, mającym wpływ na dalsze życie młodego człowieka. Tutaj również niezbędne są działania prewencyjne, pozwalające na poprawę jakości życia w fazie pełnej dorosłości. Książka ta może stanowić zarówno istotną pomoc w codziennej praktyce lekarskiej, jak i przynieść wiele korzyści młodym pacjentom.


Książka pt.: ,,Błąd medyczny- Odpowiedzialność etyczno-deontologiczna i prawna lekarza"

Zdzisław Marek

Wydawca: Wydawnictwo Medyczne

Kiedy niepowodzenie kuracji staje się błędem?

Jak lekarz może bronić się przed niesłusznymi oskarżeniami, a jak ma zabezpieczyć się przed sytuacją, w której oskarżenia te mogłyby mieć uzasadnienie?

Co decyduje o tym, czy niepowodzenie kuracji bezpośrednio obciąża lekarza, czy też odpowiedzialność rozkłada się na inny personel medyczny?

Jakie prawa ma pacjent, i co może zrobić, by zmniejszyć ryzyko błędu lekarza?

O wszystkim tym, a także o wielu innych sprawach, pisze prof. dr hab. Zdzisław Marek, emerytowany profesor zwyczajny, były kierownik Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w drugim, poszerzonym wydaniu książki Błąd medyczny.


Książka pt.: ,,Medycyna wieku młodzieńczego - Klinika i postępowanie w chorobach przewlekłych"

Maria Rybakowa 

Wydawca: Wydawnictwo Medyczne

Książka jest pierwszą próbą uzupełnienia luki istniejącej w zakresie opieki nad pacjentami w wieku między dzieciństwem a wiekiem dojrzałym, którą Aleksander Russel określa jako no mans land – ziemia niczyja. Kolejne rozdziały książki wprowadzają czytelnika w problemy ludzi młodych, którzy oprócz zmian związanych z naturalnym dojrzewaniem psychoseksualnym borykają się z przewlekłą chorobą ciągnącą się od wczesnego dzieciństwa. Jakie to są problemy, kto i jak ma je rozwiązywać, by uchronić młodego człowieka od niepełnosprawności, zapewnić mu zdrowie i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, autorzy przedstawiają na podstawie własnych doświadczeń. Książka jest przeznaczona dla lekarzy rodzinnych, pediatrów i internistów, a także pielęgniarek, psychologów oraz studentów wydziału lekarskiego.


Książka pt.: ,, Nowa strategia leczenia zawału serca - Zasady organizacji małopolskiego programu interwencyjnego leczenia zawału serca"

Dariusz Dudek

Wydawca: Krakowskie Wydawnictwo Medyczne

W niniejszym opracowaniu przedstawiono aktualne poglądy na temat farmakologicznych oraz mechanicznych technik reperfuzji u pacjentów z incydentem sercowym przebiegającym z uniesieniem odcinka ST, a więc w leczeniu „klasycznego” zawału serca. Zaprezentowano również nowatorską technikę ułatwionej angioplastyki – połączenia metod farmakologicznych oraz mechanicznych.


Książka pt.: ,,Leczenie otyłości i towarzyszących zaburzeń metabolicznych"

Magdalena Szurkowska 

Wydawca: Krakowskie Wydawnictwo Medyczne

Książka, którą oddajemy Państwu do rąk skierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się profesjonalnie edukacją prozdrowotną, jednak mogą z niej korzystać także wszyscy, którzy szukają dla siebie informacji na temat tzw. zdrowego stylu życia. Autorzy dzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem z zakresu nauczania zasad prawidłowego żywienia, również u osób z nadwagą, planowania racjonalnego wysiłku fizycznego, sposobów walki z uzależnieniem od nikotyny. W książce tej można znaleźć wiele praktycznych wskazówek, od przykładów diet niskokalorycznych, poprzez specjalnie opracowane dla osób z nadwagą ćwiczenia fizyczne aż do tekstów oceniających stopień uzależnienia od nikotyny.


Książka pt.: ,, Wady postawy ciała  - diagnostyka i leczenie "

Tadeusz Kasperczyk 

Wydawca: Kasper

Autor opisuje podstawowe wady postawy ciała i metody ich oceny. Książka przeznaczona jest głównie dla studentów AWF. Może być przydatna dla nauczycieli wf, fizjoterapeutów, lekarzy, higienistek szkolnych a w określonych sytuacjach mogą z niej skorzystać także rodzice, których dzieci mają wady postawy ciała.

1. Wiadomości wstępne

2. Biomechanika i fizjologia postawy ciała

3. Wady postawy i ich charakterystyka anatomiczno – patologiczna

4. Badanie ortopedyczne

5. Metody oceny postawy ciała

6. Badanie kliniczne i radiologiczne skolioz

7. Metody badania stóp

8. Program i zasady postępowania korekcyjnego

9. Przykładowe osnowy ćwiczeń


Książka pt.: ,, Masaż punktowy i inne metody refleksoterapii"

Tadeusz Kasperczyk, Stanisław Kmak

Wydawca: Kasper

Podstawy filozofii medycyny chińskiej

Przebieg meridianów, położenie punktów i wskazania terapeutyczne

Podstawy diagnostyki

Akupresura i inne metody refleksoterapii

Recepty punktowe


Katarzyna Michalska, Dorota Jaszczak-Kuźmińska

Wydawca: Wydawnictwo edukacyjne remedium

Obowiązkowa lektura dla osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie!

Książka adresowana jest do osób, które pracują w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności do zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, a także konsultantów w punktach informacyjno-konsultacyjnych. Stanowi doskonałe połączenie wiedzy prawnej i psychologicznej.

Autorki wnikliwie opisują mechanizmy przemocy w rodzinie oraz analizują sytuację psychologiczną osób doznających przemocy – zarówno dorosłych, jak i dzieci. Omawiają także sposób funkcjonowania sprawców przemocy. Autorki przy użyciu konkretnych przykładów podpowiadają, w jaki sposób pracować z klientami doświadczającymi przemocy i jak wzmacniać ich motywację do zmiany.

W publikacji zostały również omówione zagadnienia interdyscyplinarnej współpracy służb – w szczególności w kontekście realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz pracy w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych.

W „ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie (…)” Czytelnik znajdzie również szereg praktycznych informacji oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania i problemy, z którymi spotykają się osoby prowadzące w środowiskach lokalnych działania na rzecz ochrony rodzin przed przemocą.


Krzysztof Ostaszewski, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Marcin J. Sochocki, Maria Sokołowska, Joanna Szymańska

Wydawca: Wydawnictwo edukacyjne remedium

Publikacja, którą Państwu rekomendujemy pt. „Jak zadbać o jakość w profilaktyce – System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego”, z pewnością okaże się użyteczna dla osób zaangażowanych w planowanie, prowadzenie i koordynację programów, szczególnie tych zgodnych z wymogami „Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego”. Pomogą w tym zawarte w  książce przykłady dobrych praktyk, tj. programów rekomendowanych, które  mogą służyć jako przewodnik do ich konstruowania i ewaluowania. Są to programy przemyślane, o solidnych podstawach teoretycznych, wykorzystujące współczesną wiedzę o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed problemami psychicznymi, społecznymi i zdrowotnymi. Przykłady te ułatwią Państwu opis Waszych własnych programów i ubieganie się o rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania narkomanii.


Książka pt.: ,,Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania".

Aleksandra Karasowska

Wydawca: Wydawnictwo edukacyjne remedium

Pracując z dziećmi i młodzieżą można liczyć się z tym, że prędzej czy później znajdziemy się  w sytuacji, gdy zachowanie dziecka nas zaskoczy, zdenerwuje, wywoła silne emocje z poczuciem bezradności włącznie. Czasem możemy mieć do czynienia z dzieckiem, które na tyle często prezentuje takie zachowania, że zaczynamy nazywać je dzieckiem „trudnym”, „upartym” czy „złośliwym”.

Prezentowana publikacja pozwala lepiej zrozumieć przyczyny takich zachowań u dzieci, uwolnić nas od nadawanych im  „etykietek”, poznać  specyficzne cechy osobowości dziecka, które mogą wpływać na jego funkcjonowanie. Źródła zaburzonych zachowań dzieci  tkwią zazwyczaj we wcześniejszych doświadczeniach urazów psychicznych , które były na tyle silne, ze wpłynęły na sposób myślenia dziecka o sobie samym i o otaczającym go świecie. To właśnie te urazowe przekonania sprawiają, że dziecko zachowuje się w sposób nieadekwatny do sytuacji, często łamiąc powszechnie przyjęte normy społeczne. Autorka książki opisuje przypadki konkretnych dzieci, nie tylko analizując mechanizmy zaburzonych zachowań, ale także przedstawiając sposoby wprowadzania doświadczeń korygujących.

Książkę tę powinien z pewnością przeczytać każdy wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej, nauczyciel , pedagog, psycholog. Lektura ta pobudza bowiem do refleksji  nad własnym stylem pracy z dzieckiem, otwiera na zindywidualizowane formy pomocy dziecku i radzenie sobie z jego problemem.


Książka pt.: ,, Relaksacja w pigułce - Jak zmniejszyć stres w pracy i w życiu codziennym"

Debra Lederer, Michael Hall

„Relaksacja w pigułce” prezentuje krok po kroku niezwykle skuteczną metodę redukowania stresu, jaki towarzyszy nam na co dzień w pracy i w domu.

Opiera się ona na technikach zaczerpniętych z programowania neurolingwistycznego (NLP) oraz na ćwiczeniach wywodzących się z jogi. Żyjesz w pośpiechu, pod presją licznych zobowiązań i terminów? „Relaksacja w pigułce” pomoże ci stworzyć własny plan ćwiczeń i całkowicie usunąć stres ze wszystkich dziedzin twojego życia. Dowiesz się, jak kontrolować swoje reakcje na wydarzenia, jak zmniejszać napięcie i szybko osiągać stan wyciszenia. Kiedy się tego nauczysz, stanie się to twoim przyzwyczajeniem – będziesz naprawdę doświadczać błyskawicznej relaksacji.


Poradniki dla chorych i ich rodzin

Choroba afektywna dwubiegunowa. Poradnik dla chorych i ich rodzin.

Depresja. Poradnik dla chorych i ich rodzin

Schizofrenia. Poradnik dla chorych i ich rodzin