CWO-Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej
w Skawinie

ZESPÓŁ MOBILNY 
PORADNICTWO SOCJALNE 
KONSULTACJE LEKARSKIE
KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE 
KONSULTACJE PRAWNE
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
PORADY PIELĘGNIARKI
WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK

Nasz zespół

Nasz zespół tworzą najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach.
Wszystkie świadczone przez Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej w Skawinie usługi są nieodpłatne i dostępne dla mieszkańców gminy Skawina w ramach realizacji projektu z funduszy unijnych.
Poniżej przedstawiamy specjalistów którzy są do Państwa dyspozycji:

Realizator Usług Odciążeniowych/Wytchnieniowych

Fizjoterapeuta

Pielęgniarka

Lekarz

Psycholog

Prawnik

Dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z przydatnymi dokumentami
 

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami:

Adres:

ul. Ks. J. Popiełuszki 17 
32-050 Skawina

Telefon

+48 508 167 636
12 276 34 10

E-mail:

biuro@opiekun-skawina.pl

Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej w Skawinie prowadzone jest
w ramach realizacji projektu pn. :

„Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego”
Zadanie numer 4

Dofinansowanie projektu z UE: 6 416 474,90 zł