Porady prawne

Wspacie dla opiekunów osób niesamodzielnych z Gminy Skawina- wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, poradnictwo, usługi wytchnieniowe/odciążeniowe

Zabieg medyczny na nieświadomym pacjencie

Zdarza się że o leczeniu osoby wobec której choć istnieją przesłanki do ubezwłasnowolnienia, nie ustanowiono żadnej osoby mogącej podjąć decyzję w sprawach związanych z przeprowadzeniem zabiegu medycznego.

Często sam pacjent nie jest zdolny do wyrażenia takiej woli, czy zatem wszystko stracone?

W sytuacji gdy chory nie jest świadomy, to zgodę na zabiegi medyczne musi wyrazić sąd rodzinny albo przedstawiciel ustawowy w tym doradca tymczasowy ale jedynie w przypadku dla którego sąd wyraźniej orzekł, iż doradca tymczasowy posiada kompetencje składania oświadczeń woli związanych z leczeniem osoby reprezentowanej w tym na przeprowadzenie zabiegu medycznego.

Z reguły, wyłączając oczywistą możliwość podejmowania bez zgody pacjenta czynności o charakterze ratowania życia, jedyną drogą postępowania w zakresie zgody na przeprowadzenie zabiegu medycznego jest wystąpienie do sądu ze stosownym wnioskiem (do sąd prowadzącego postępowanie o ubezwłasnowolnienie lub do sądu opiekuńczego). W przypadku gdy przedmiotem świadczenia leczniczego będą konkretne badania lub zabiegi dokonywane przez placówkę leczniczą, możliwe jest również zwrócenie się, przez podmiot mający je wykonać, bezpośrednio do sądu opiekuńczego o zgodę na udzielenie konkretnego świadczenia lub serii świadczeń.