CWO-Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej
w Skawinie

ZESPÓŁ MOBILNY
PORADNICTWO SOCJALNE
KONSULTACJE LEKARSKIE
KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
KONSULTACJE PRAWNE
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
PORADY DIETETYKA
PEDAGOG SPECJALNY

Nasz zespół

Nasz zespół tworzą najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach.
Wszystkie świadczone przez Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej w Skawinie usługi są nieodpłatne i dostępne dla mieszkańców gminy Skawina w ramach relizacji projektu z funduszy unijnych.
Poniżej przedstawiamy specjalistów którzy są do Państwa dyspozycji

Realizator Usług Odciążeniowych/Wytchnieniowych

Fizjoterapeuta

Pielęgniarka

Lekarz

Psycholog

Dietetyk

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami:

Adres:

ul. Rynek 24
32-050 Skawina

Facebook
Telefon:

+48 508 167 636
 12 276 20 46 w. 34

E-mail:

biuro@opiekun-skawina.pl

Mapa

Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej w Skawinie prowadzone jest
w ramach realizacji projektu pn. :

„Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego”
Zadanie numer 4

Dofinansowanie projektu z UE: 6 416 474,90 zł

Font Resize
Kontrast