Garść informacji

Wspacie dla opiekunów osób niesamodzielnych z Gminy Skawina- wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, poradnictwo, usługi wytchnieniowe/odciążeniowe

SELF-ADWOKATURA

Self-adwokatura to wspieranie i promowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako rzeczników własnych spraw oraz spraw innych osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu budowane i umacniane jest w nich poczucie podmiotowości, autonomii i odpowiedzialności.

SPOTKANIA SELF-ADWOKATÓW ZAPEWNIAJĄ:

-poznanie przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną własnych

praw i obowiązków obywatelskich;

-podnoszenie kompetencji społecznej osób z niepełnosprawnością

intelektualną;

-poprawy umiejętności komunikowania się z otoczeniem,

wypowiadania i sygnalizowania swoich potrzeb;

-zapoznanie osób z niepełnosprawnością intelektualną z funkcjami i

zadaniami lokalnych placówek urzędowych;

-przygotowanie do pełnienia nowych ról społecznych;

nabywanie umiejętności redagowania tekstów, pism urzędowych itp.;

-włączenie w uczestnictwo w życie społeczne, przezwyciężenie tremy

oraz własnych słabości;

-nabycie zdolności do samodzielnego bądź wspieranego

funkcjonowania,

-podniesienie jakości życia, a także przeciwdziałanie wykluczeniu

społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną;

SELF – ADWOKACI ROZWIJAJĄ SWOJE KOMPETENCJE POPRZEZ:

-publiczne zabieranie głosu w sprawach własnych oraz dotyczących

innych osób z niepełnosprawnościami ,

-uczestnictwo w warsztatach, panelach i konferencjach,

-czynny udział w dyskusjach na forum o charakterze lokalnym i

krajowym.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową lidera rozwoju self-adwokatury w Polsce, którym jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną www.psoni.org.pl


Radio SoVo – wyjątkowe miejsce w wirtualnym świecie

Radio SoVo jest to portal internetowego radia przygotowany specjalnie dla seniorów i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Co ważne wszystkie audycje i materiały przygotowują dziennikarze-amatorzy w role których wcielają się osoby z NI i seniorzy.

Audycje na portalu są dostępne w formie podcastów, z czasem radia będzie można posłuchać w wybrane dni tygodnia na żywo.

Radio SoVo to nie tylko nagrania i audycje na żywo. Na portalu dostępna jest także biblioteka tekstów eksperckich przygotowanych przez Fundację Pro Cultura, PSONI oraz Fundację Zaczyn. Artykuły są podzielone na 9 kategorii: wizerunek, kultura, bezpieczeństwo, praca, zakupy i bank, podróże, relacje, wiedza, hobby i czas wolny.

W artykułach znajdują się instrukcje jak bezpiecznie korzystać z stron internetowych oraz wskazówki jak: zrobić zakupy przez Internet, podróżować nie wychodząc z domu, organizować wirtualne spotkania i komunikować się z bliskimi.

Radio SoVo jest dostępne na stronie: www.radiosovo.pl

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.