O nas

Wspacie dla opiekunów osób niesamodzielnych z Gminy Skawina- wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, poradnictwo, usługi wytchnieniowe/odciążeniowe

projekt

Przedstawiamy projekt pn. 

„Wsparcie Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych w Skawinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.”

http://www.mgops.skawina.net/page/projekt_wsparcie_dla_seniorow/

Samotne pokonywanie barier i przeszkód zajmuje wiele czasu i energii. Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Skawinie może spowodować,
że wrócą chwile wytchnienia od codziennych obowiązków.

W tym miejscu znajdziesz pomoc, wsparcie, fachowe poradnictwo i faktyczną pomoc.

Realizowany projekt ma na celu wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych między innymi poprzez zapewnienie opieki zastępczej nad osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania.

Świadczenia w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów jest bezpłatne.

Wykwalifikowany personel placówki gwarantuje wysoką jakość oferowanych usług.

W ramach projektu uruchomiona została wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego zlokalizowana w budynku Centrum Wsparcia Opiekunów (CWO) w Skawinie, ul. Rynek 24 (wejście od ul. Batorego).

Oferta wypożyczalni: 

https://opiekun-skawina.pl/?page_id=15

Działania w ramach projektu zapewnią opiekunom osób niesamodzielnych z terenu Gminy Skawina możliwość udziału w spotkaniach grup samopomocowych i wsparcie specjalistów  różnych dziedzin wiedzy.

Terminy konsultacji ze specjalistami w ramach projektu:

https://opiekun-skawina.pl/?page_id=330

Placówka zlokalizowana w Skawinie ul. Rynek 24 ( wejście od ul. Batorego ) prowadzona jest w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 6 416 474,90 zł

Font Resize
Kontrast