Kariera

Wspacie dla opiekunów osób niesamodzielnych z Gminy Skawina- wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, poradnictwo, usługi wytchnieniowe/odciążeniowe

Praca dla Realizatora Usług Odciążeniowych

Umowa o pracę na cały etat

Wsparcie opiekunów w sytuacjach okresowego (kilkugodzinnego) braku możliwości sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną, Realizator usług powinien posiadać kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki/opiekuna osoby niepełnosprawnej, opiekuna medycznego, pielęgniarki/pielęgniarza lub posiadającej doświadczenie w sprawowaniu bezpośredniej opieki i wykonywanie określonych czyności pielęgnacyjnych, w przypadku zapewnienia opieki małoletnim dzieciom spełniająca wymogi o jakich mowa w art,. 50 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres biuro@opiekun-skawina.pl lub dostarczenie osobiste na ul. Rynek 24, Skawina (wejście od ul. Batorego)