Poradnictwo socjalne

Wspacie dla opiekunów osób niesamodzielnych z Gminy Skawina- wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, poradnictwo, usługi wytchnieniowe/odciążeniowe

Hospicja na terenie województwa małopolskiego:Hospicjum Św. Łazarza

31-831 Kraków, ul. Fatimska 17,

tel. 12 641 43 30 lub 12 641 46 59,

e-mail: zarzad@hospicjum.org

www.hospicjum.krakow.pl


NZOZ Siloe: Hospicjum

ul. Bosaków 11, 31-476 Kraków,

tel. 343 000 033

https://hospicjumkrakow.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral


Pemed: 

Osieczany 512, 32-400 Myślenice,

tel. 515 175 682

e-mail: przychodnia@pemed.com.pl

http://www.pemed.com.pl/hospicjum-domowe


Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych

30-663 Kraków, ul. Wielicka 267,

tel. (12) 657-05-85

e-mail: mco@mco.krakow.pl

https://www.mco.krakow.pl/hospicjum-domowe/ABC dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego

Przystępując do naszego projektu- szczegóły na stronie http://opiekun-skawina.pl/#projekt musicie mieć Państwo świadomość, że umowę na korzystanie
z usług naszej Wypożyczalni podpisujecie Państwo na okres 1 miesiąca (w wyjątkowych sytuacjach na okres do 6 miesięcy) , pozostałe usługi wsparcia otrzymujecie Państwo także nieodpłatnie przez cały czas trwania projektu. W trakcie tego okresu macie Państwo czas na zdobycie własnego sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego dla Waszych podopiecznych.

Refundacja NFZ sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego przysługuje każdemu kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS.

Szczegóły tutaj, kliknij link https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/

Jeżeli szukacie Państwo pomocy finansowej przy zakupie przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych proszę zapoznać się z ich katalogiem i wysokością przysługującej refundacji ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jeśli wymagana jest Państwa dopłata, możecie zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pomoc finansowaną ze środków PFRON:

Szczegóły tutaj, kliknij link https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze/

Druki wniosków udostępniają PCPR ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ), właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, na swoich stronach internetowych ( mogą się one różnić w różnych powiatach).

Szczegóły tutaj, kliknij link https://pcpr.powiat.krakow.pl/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze/ Wniosek do pobraniaOrzeczenie o niepełnosprawności dla osoby dorosłej

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla powiatu ziemskiego krakowskiego 9 dla 17 gmin, w tym gminy Skawina) jest powołany przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie- Kraków, Aleje Słowackiego 20 ( tel./fax. 12 634 42 66 wew. 568,569)

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia:
1. o niepełnosprawności
2. o stopniu niepełnosprawności
3. o wskazaniach do ulg i uprawnień

W celu ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, osoba zainteresowana składa w Powiatowym Zespole prawidłowo wypełnione następujące druki:

  • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności -podpisany przez osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego ( dotyczy dzieci do 18 roku życia i osób ubezwłasnowolnionych).
  • Wymaganą dokumentację medyczną niezbędna do ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności:
    a). zaświadczenie lekarskie
    -wydane przez lekarza pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana lub dziecko
    – zaświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku
    b). załączone do zaświadczenia aktualne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu

Druki do pobrania dostępne tutaj -> DRUKIFont Resize
Kontrast