Wypożyczalnia

Wspacie dla opiekunów osób niesamodzielnych z Gminy Skawina- wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, poradnictwo, usługi wytchnieniowe/odciążeniowe

Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, działania 9.2 poddziałanie 9.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego uruchomiona została:

 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PIELĘGNACYJNEGO I ORTOPEDYCZNEGO


Placówka zlokalizowana jest w budynku Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych (CWO) w Skawinie, ul. Rynek 24 (wejście od ul. Batorego)

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego zapewnia osobom niesamodzielnym ( uczestnikom projektu) nieodpłatne wypożyczenie sprzętu, w połączeniu z nauką obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania.

Do korzystania z usług wypożyczalni uprawnione są osoby niesamodzielne, mieszkające na terenie Gminy Skawina, posiadające zaświadczenie lekarskie potwierdzające status osoby niesamodzielnej ze wskazaniem do korzystania z konkretnego sprzętu lub urządzenia.


W ofercie wypożyczalni znajduje się:

sprzęt rehabilitacyjny – łóżka rehabilitacyjne, materace, koncentratory tlenu

sprzęt wspomagający – wózki inwalidzkie standardowe, aktywne i multipozycyjne, balkoniki/podpórki, kule łokciowe

sprzęt pielęgnacyjny – podnośniki wannowe, krzesła prysznicowe, krzesła toaletowe, materace przeciwodleżynowe


Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00- 18.00

i w co trzecią sobotę miesiąca w godzinach 9.00- 12.00 (najbliższa sobota to 21.03.2020)

Do korzystania z Wypożyczalni uprawnieni są uczestnicy projektu.

Konsultacje i porady fizjoterapeuty: codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00 ( termin wizyty można zarezerwować telefonicznie, e-mailem albo osobiście w siedzibie CWO)

Zapraszamy:

telefonicznie:. 508 167 636 lub 12 276 20 46 w. 34

emailowo: biuro@opiekun-skawina.pl

oraz osobiście  przy ul. Rynek 24, w Skawinie (wejście od ul. Batorego)


Regulamin wypożyczalni

Wniosek o wypożyczenie sprzętu

UWAGA: Aby skorzystać z usług Wypożyczalni należy zgodnie z Regulaminem dostarczyć zaświadczenie lekarskie określające rodzaj potrzebnego sprzętu (najpóźniej w dniu podpisania umowy).